Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, 31.5.2021

Read More »

TLO: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi, 30.5.2021

Read More »

TLO: Thứ Bảy tuần 08 thường niên 29.5.2021

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 08 thường niên, 28.5.2021

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 08 thường niên, 27.5.2021

Read More »

TLO: Thứ Tư tuần 08 thường niên (26.5.2021)

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 08 thường niên (25.5.2021)

Read More »

Sứ điệp Đức Thánh cha nhân kỷ niệm 800 năm thánh Đa Minh qua đời

Đức Thánh cha Phanxicô chúc mừng và cầu nguyện để toàn thể đại gia đình Dòng Đa Minh được ơn kiên trì trung thành với đoàn sủng của Đấng Sáng Lập, đồng thời cám ơn thánh Đa Minh vì tất cả những điều thiện hảo mà con cái thánh nhân đã và đang làm cho Giáo hội.  

Read More »

TLO: Đức Maria là Mẹ Giáo Hội (24.5.2021)

Read More »

TLO: Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2021

Read More »