Bài ca Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Bài ca Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Bích Hiền