Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2011)

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2011)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
Ngày 19.06.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18)

 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

 

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Nguyễn Tất Trung [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]