Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 06 Phục sinh B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 06 Phục sinh B (2012 – 2018)

 

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan (15:9-17)

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.  Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.  Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Năm 2018

Lễ 17g30 Thứ Bảy, thánh Vinhsơn Phêriê:

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 05g00:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 06g15:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Ngày 10.05.2015

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5g00 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Phanxi cô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 17 g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 13.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17 g30 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]