Home / Thông tin (page 10)

Thông tin

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Mỗi người chúng ta được mời gọi thánh hóa trong công việc hàng ngày, thánh hoá bản thân và gia đình, tham dự vào hy lễ hiến tế Chúa Giêsu, tín thác đời mình cho Chúa, kính xin Chúa đồng lao cộng khổ với mỗi người Ki- tô hữu chúng ta.

Read More »

Thánh Lễ Giao Thừa Đón Xuân Đinh Dậu 2017

Tạ ơn Chúa đã ban ta chúng con một năm bình an và tràn đầy ơn phúc. Xin Thiên Chúa thương, tiếp tục  ban cho chúng ta được mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Và “Vạn sự như thánh ý Chúa” cũng là ước mong thầm kín của mỗi người chúng ta xin được Chúa yêu thương chúc lành.

Read More »

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Đa Minh khép lại nhưng niềm vui trong lòng mỗi người con của Cha Thánh vẫn như “... Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống...

Read More »