Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thông tin

Thông tin

Thánh lễ tại nghĩa trang Đaminh 09.11.2019

Dâng Thánh lễ nơi Đất Thánh cầu nguyện cho những người đã ra đi trước cũng chính là mong các ngài cầu bầu cho chúng ta vững tin đời sống đạo, sống đời sống hằng ngày luôn biết phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Read More »

TLO: Chúa nhật 32 thường niên năm C (10.11.2019)

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ tại Nghĩa Trang Đaminh 09.11.2019

Read More »

ĐTC Phanxicô: Bắc cầu đối thoại với những người không cùng tôn giáo

Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy mở lòng ra như thánh tông đồ, đối thoại với những người không cùng niềm tin tôn giáo, đừng bao giờ tấn kích nhau.

Read More »

Mừng bổn mạng Giáo họ và Nhóm phục vụ Martinô 2019

Lạy thánh Martinô, xin giúp chúng con an vui trong địa vị Chúa đã đặt, sống khiêm nhường, yêu thương, quảng đại, chân thành và hết mình với sứ mạng Chúa đã thương ban.

Read More »

TLO: Chúa nhật 31 thường niên năm C

Read More »

Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Read More »

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ ban cho quý Cha, quý Thầy đầy tràn ân sủng của Chúa và tất cả anh chị em phục vụ, cộng tác trong Thánh Lễ online, trong Ban Truyền Thông luôn hồn an xác mạnh, đầy nghị lực, nhiệt huyết…

Read More »

TLO: Các Thánh Nam Nữ

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 11.2019

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 11 năm 2019

Read More »