Home / Thông tin

Thông tin

50 NĂM – TÌNH CHÚA & TÌNH NGƯỜI

Nhìn lại hành trình năm mươi năm,  gặt hái được những bó lúa nặng hạt hôm nay mỗi chúng ta những người con của giáo xứ không bao giờ được quên ơn những người đã gieo trong gian truân, trồng trong vất vả như là một nhắc nhớ về cội nguồn “con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”.

Read More »