CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TIN

LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Lm Phanxicô X. Ðào Trung Hiệu OP

Hiệu đính tháng 9/2006

     
       


 

LỜI NGỎ


Giáo hội là Dân Thiên Chúa

Như Israel xưa lữ hành trong sa mạc

Đoàn Dân Mới đã cất bước đăng trình

qua hai mươi thế kỷ lịch sử trần gian.

 

Lữ hành đức tin,

Maisen mới : Đức Giêsu Nhập thể

Hiến chương mới : Luật Bát Phúc Ngài trao

Còn giao ước mới Ngài ký bằng máu đào

trên đỉnh cao thập giá.

 

Ngài vẫn hiện diện kêu mời hoán cải,

bỏ mảnh đất nô lệ những đam mê.

Ngài nói với kẻ này "hãy theo ta",

với người khác "hãy dự Tiệc Nước Trời",

Ngài kêu gọi từng người "làm vườn nho" Thiên Chúa

nhủ bên tai họ "hãy mãi mãi yêu thương"

 

Lữ hành Đức Tin :

Từng đoàn lớp người đã tiến bước,

dắt dìu nhau đáp lại tiếng kêu mời,

đồng hành với nhau trên đường xa gian khổ,

chia sẻ với nhau lúc nắng gắt mưa sa

 

Bước đi trong niềm tin :

đôi lúc họ vẫn nhớ củ hành củ tỏi đất Ai Cập,

cũng lắm lúc thèm nước ngọt thịt ngon,

tệ hơn nữa cũng có khi phản bội Ngài

Để bái thờ bò vàng ăn cỏ.

 

Cuộc Lữ hành vẫn đang tiếp tục

theo cột lửa Niềm Tin Phục Sinh,

ai nhìn lên "Rắn Đồng" mới được sống.

 

Xin mời bạn, lữ khách, hãy dừng chân

cùng nhau nhìn lại những chặng đường ...


Phần I :

GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ

* Giáo hội thời Sứ Đồ

* Giáo hội thời tử đạo

* Đế quốc Roma tòng giáo

* Việc hình thành kinh Tin Kính

* Truyền thống : Các Giáo Phụ


Phần II :

GIÁO HỘI THỜI TRUNG CỒ

* Âu Châu ki-tô hóa (tk 6-11)

* Bối cảnh phát sinh Chính Thống Giáo

* Những nền tảng Nước Kitô (tk 11-13)

* Ảo vọng quyền lực

* Hoa trái của lòng tin

* Nước Kitô thời khủng hoảng

Phần III :
GIÁO HỘI THỜI PHỤC HƯNG

* Phục hưng và cải cách

*Cuộc canh tân Gíao hội (c.đồng Trentô)

* GH và cuộc khủng hoảng lương tâm Tk.18

* Phúc Âm hóa toàn thế giới (Tkỷ 15-18)


Phần IV :
GIÁO HỘI THỜI HIỆN ĐẠI

* Từ Cách Mạng 1789 đến Vatican I

* GH giữa thế giới Tân Tiến (1870-1939)

* Sự trưởng thành các xứ truyền giáo Tk. 19

* Giáo Hội thời Vatican II (1939-1985)
 

 Phần V :
GIÁO HỘI VIỆT NAM

* GHVN thời sơ khai (tk 16-17)

* GHVN xây dựng và phát triển

* GHVN thời cận đại (1802-1933)

* Chân dung các thánh tử đạo Việt Nam

* Giáo hội Việt Nam hiện nay

* Lược sử Giáo hội Việt Nam

 


       


SÁCH THAM KHẢO

* Jean COMBY ; Pour lire l'Histoire de l'Eglise. Ed. Du Cerf 1984

* Bùi Đức SINH : Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo, nxb Chân Lý 1975

* Daniel ROPS : Histoire de l'Eglise du Christ, Ed. Fayard 1951-75

* H. TUCHLE và C. BIHLMEYER : Histoire de l'Eglise, Ed. Salvator 1962

* Pierre PIERRARD : Histoire de l'Eglise Catholique, Ed. Desclée 1972

* Paul CHRISTOPHE : L'Eglise dans l'Histoire des hommes, Ed. Droguet et Ardant, 1982

* Jean et Blandine CHELINI : Histoire de l'Eglise, Ed. Centurion 1993

* J. LORTZ, L'histoire de L'Eglise, Ed.Payots, Paris 1955

* Bùi Đức SINH : Giáo Hội Công Giáo Ở Việt Nam

* Nguyên HỒNG : Lịc Sử Truềyn Giáo Ở Việt Nam, Nxb Hiện Tại 1962

* Phan Phát HUỒN : Việt Nam Giáo Sử, I và II, Cứu Thế Tùng Thư 1962 :