HOME

Xin bấm chọn bài

Lời Mở

Ngài Là Thiên Chúa

Lạy Thánh Nữ

Ave Maria - Dâng Lời Cảm Tạ

Cung Đàn T́nh Yêu

Khúc Ca Mặt Tṛi

Bài Ca Cêcilia

Tâm T́nh Hiến Dâng

Lời Kết

 

Thực hiện : Ca Đàn Cecilia - Gx Đaminh
Ḥa âm phối khí : Nguyễn Minh Châu
Thu & Mix : Nguyễn Minh Châu
 

CD : CUNG ĐÀN T̀NH YÊU