Ý Xin Khấn Thánh Martinô (16.04)

Ý người xin khấn thánh Martinô

Ý Xin Khấn Thánh Martinô (16.04)Trong tuần lễ này, từ ngày 9 đến ngày 16, có tất cả 200 ý nguyện đã được ghi trong sổ trước đài thánh Martinô.

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu khẩn thánh Martinô theo ý người xin.


 • 7 Người xin đạt kết quả tốt trong năm học
 • 11 Người xin trả được nợ
 • 4 Người xin luôn biết mến Chúa và yêu người
 • 8 Người xin biết phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa
 • 7 Người xin cho linh hồn người thân sớm hưởng nhan thánh Chúa
 • 15 Người xin có việc làm ổn định
 • 6 Người xin cho con cái biết vâng lời ông bà bố mẹ
 • 2 Người xin cho có con
 • 2 Người xin đi sanh được mẹ tròn con vuông
 • 1 Người xin luôn trung thành trong ơn gọi dâng hiến
 • 16 Người xin gia đình được hoàn thuận và hạnh phúc
 • 26 Người xin được khỏi bệnh
 • 30 Người xin được mạnh khoẻ
 • 23 Người xin được như ý
 • 27 Người xin được bình an
 • 15 Người xin tạ ơn


Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh Mác-ti-nô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Ba Chuông ngày 16 tháng 4 năm 2009