Ý người xin khấn thánh Martinô

Ý người xin khấn thánh Martinô – Ngày 12.03.2009

Ý người xin khấn thánh MartinôTrong tuần lễ này, có tất cả 163 ý nguyện đã được ghi trong sổ trước đài thánh Martinô.

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu khẩn thánh Martinô theo ý người xin.

13 người xin tạ ơn
10 người xin được như ý
21 người xin được bình an
1 người xin trả được nợ
2 người xin đi sanh được mẹ tròn con vuông
2 người xin có con

5 người xin đạt kết quả tốt trong năm học
22 người xin có được việc làm ổn định
6 người xin luôn biết mến Chúa yêu người
26 người xin được khỏi bệnh
21 người xin được mạnh khoẻ

3 người xin cho con cái biết vâng lời ông bà bố mẹ
9 người xin cho gia đình được hoà thuận và hạnh phúc
2 người xin cho linh hồn người thân sớm hưởng nhan thánh Chúa
10 người xin luôn biết phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa

Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh Mác-ti-nô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.