Ý Khấn Thánh Martin (21.07)

 

 

 

Bí  Quyết Chữa Lành Của Thánh Martino

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (15, 5-8)

Ý Khấn Thánh Martin (21.07)5 Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Suy niệm

Kính thưa cộng đoàn!

Chúng ta đã có những cảm nghiệm cũng như nghe người khác kể về những ơn lành nhận được nhờ lời chuyển cầu của thánh Martino. Đó là lý do khiến nhiều người dù xa thế nào cũng muốn dành ngày thứ năm hàng tuần về đây để kính nhớ và xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp. Sức mạnh ấy đến từ đâu!

Sức mạnh ấy thánh nhân đã kín múc từ chính Đức Giê-su, là thầy của mọi vị thầy, là cây nho truyền nhựa sống cho mọi cành nho. Thánh nhân đã dành trọn cuộc đời mình để sống lời dạy, cũng là lời mời gọi của Đức Giê-su: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Đó cũng là lý do để chúng ta tin tưởng vào ngài khi đến đây nhờ ngài chuyển cầu cho chúng ta.

Quả  thực, khi ý thức được điều này, có  lẽ, chúng ta không cần xin gì thêm mà chỉ xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa để cho ta được luôn là cành nho kết hợp với Cây Nho Giê-su. Kết hợp với Cây Nho, chúng ta sẽ không còn lo sợ hay thất vọng vè bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc đời mình vì Giê-su đã hữa với chúng ta: Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Vì thế, điều hệ trọng nhất trong cuộc đời con người, đặc biệt hơn đối với mỗi Ki-tô hữu chính là cầu xin cho được luôn ở lại, ở cùng thầy Giê-su để đón nhận nhựa sống và sinh hoa trái như ý Chúa Cha mong muốn.

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên những ước nguyện của mình hiệp với những ý khấn sau đây.

Ý khấn

22 người xin tạ ơn

18 người xin ơn bình an

20 người xin ơn sức khỏe và lành bệnh

5 người xin ơn hoán cải

2 người cầu cho người thân và các lình hồn

1 người xin có con

6 người xin cho gia đình được đoàn tụ, bình an hạnh phúc

4 người xin cho con cái ngoan ngoãn tiến triển trên đường tri thức và nhân đức

2 người xin mua được nhà

1 người xin trả được nợ

2 người xin thi cử và phỏng vấn đạt kết quả

2 người xin ơn đức tin, vâng theo ý Chúa

23 người xin bán được nhà

1 người xin tìm được của đã mất

7 người xin cho có công việc ổn định

28 người xin ơn như ý

Lời cầu

Lạy thánh martino, chúng con xin tạ ơn ngài vì tin chắc rằng ngài đã nghe thấu và không ngừng chuyển cầu cho chúng con.

Xin cho chúng con được luôn sống kết hiệp với Chúa như cành nho luôn kết hiệp với cây nho để có nhựa sống nơi mình mà sinh hoa quả đức ái như lòng Chúa ước mong.

Xin dạy chúng con bài học và ở lại cùng Chúa trong mọi biến cố cuộc đời để chúng con không bao giờ  thất vọng nhưng luôn vững tin là Chúa đã nhậm lời và thấu hiểu chúng con cần gì.

Xin cho chúng con cũng ý thức được sự giới hạn của mình để luôn biết nương tựa vào Chúa vì nếu không có Chúa, chúng con không thể làm được gì.

Lạy Chúa, xin hãy đến ở lại và ở mãi với chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn thực thi điều Chúa muốn xảy đến nới chúng con. Amen