Ý Khấn Thánh Martin (11.03)

 

 

Ý Khấn Thánh Martin 11 – 03

Kính thưa cộng đoàn trong tuần qua đã có những người XIN ƠN VÀ TA. ƠN

Ý Khấn Thánh Martin (11.03)

– 29 Người xin gia đình hoà thuận, bình an, mạnh khỏe, thương yêu nhau.

– 1 Người xin sớm được đoàn tụ gia đình.

– 24  Người xin cho được khỏi bệnh.

– 4 Người xin có công ăn việc làm ổn định.

– 10 Người xin thuận lợi trong công việc làm ăn.

– 7 Người xin cho được trả nợ.

– 8 Người xin ơn cho con học giỏi biết vâng lời.

– 2 Người xin cho được thi đậu.

– 8 Người xin ơn soi sáng để vượt qua khó khăn.

– 15 Người xin bỏ tính hư nết xấu, trở về nẻo chính đường ngay.

– 4 người xin biết giữ vững đức tin và tin nhận vào Chúa

– 2 Người xin cho có con.

– 2 người xin cho thai nhi được khỏe mạnh.

– 28 Người xin ơn như ý.

-Và 10 người xin tạ  ơn.

Chủ  sự : Anh chị em thân mến, nỗ lực sống thánh thiện, lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau, đồng thời luôn luôn tỉnh thức và không ngừng cầu nguyện, là những việc làm không thể thiếu của mỗi người Ki-tô hữu trong cuộc sống lữ hành trên trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Hội thánh có sứ mạng công bố cho toàn thế giới biết rằng, Đức Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin, xin Chúa giúp cho toàn thể Hội thánh luôn sống Tin mừng để tỉnh thức chờ đợi Chúa đến lần hai, và giúp nhân loại nhận ra Đấng Cứu Thế đích thực của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Thế giới mỗi ngày có biết bao người phải chịu khổ đau do chiến tranh, thiên tai, tệ nạn xã hội. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin, xin Chúa ban cho những người đang thiếu niềm tin vào cuộc sống, được chân nhận ra rằng, chính Chúa là ý nghĩa cuộc sống của đời họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Nhiều Ki-tô hữu trong lối sống của mình dễ khiến cho người khác cảm thấy họ không có niềm tin. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin xin Chúa ban cho các Ki-tô hữu luôn ý thức về niềm tin, và ân sủng được làm con cái Chúa; cho họ luôn tỉnh thức và sẵn sàng ăn năn sám hối trong mùa chay thánh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Thánh Martin là tấm gương sáng trong đời sống đạo đức, thánh thiện, bác ái yêu thương, thường khuyên nhủ người chắc nết sống ngay lành theo đường lối của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin, xin Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết lắng nghe, và tích cực thực hiện lời khuyên của thánh nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, chúng con đang thao thức trông chờ ngày Ngôi Hai Thiên Chúa hiển trị quang lâm. Xin rộng ban cho chúng con những ơn cần thiết và ý chí kiên vững để chúng con thi hành điều Chúa muốn chúng con thực hiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

 ° Tiếp sau đây là phần thánh lễ, chúng ta đem những ý nguyện mà bản thân chúng ta, anh chị em chúng ta xin trong tuần qua cũng như những ý nguyện chúng ta vừa xin vào trong thánh lễ, để nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu, ý nguyện của ta nên trọn vẹn trong tình thương của Người.