Ý Khấn Thánh Martin (05.11)

 

 

Ý Khấn Thánh Martin


Ý Khấn Thánh Martin (05.11)+Xin ơn:

– Xin ơn trợ lực để vượt qua gian nan thử thách: 10

– Xin ơn bình an : 45

– Xin được mạnh khỏe: 30

– xin cho gia đình được hạnh phúc, hòa thuận thương yêu nhau : 22

– Xin cho học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt : 21

– Xin cho con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời: 5

– xin có công ăn việc làm ổn định: 39

– Xin ơn sống đạo đức : 10

– Xin ơn trả được nợ: 11

– Xin ơn bỏ thói hư nết xấu, trở về cùng Chúa: 13

– Xin được khỏi bệnh : 32

– Xin ơn mua được nhà: 5

– Xin thêm lòng yêu mến Chúa : 18

– Xin ơn như ý: 41

– Xin cho có con cái và sinh nở mẹ tròn con vuông: 24

– Xin đòi được nợ: 3

– Xin trả được nợ: 11

– Xin dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì: 3

– Xin cầu nguyện cho các linh hồn: 2

+ Tạ ơn: Và

người tạ ơn gia đình tìm lại được bình an: 5

– người tìm được công ăn việc làm : 8

– người đã được khỏi bệnh : 1

người đã được như ý nguyện xin: 6

– gia đình đã tìm lai được hạnh phúc: 7

4. Lời cầu : Giờ đây xin cộng đoàn hiệp ý cùng những người xin ơn và tạ ơn trong tuần qua dâng lời nguyện xin và chúc tụng Chúa (xin cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con)

1. Hội thánh phải nêu gương về lòng mến Chúa yêu người cách chân thật / Nhờ lời thánh Martin chuyển cầu. / Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn tránh xa những thói quen giả hình và máy móc / đối với Chúa cũng như đối với mọi người.

2. Trên thế giới còn nhiều nơi không có công lý / hoặc chỉ có công lý giả hiệu bề ngoài / Nhờ lời thánh Martin chuyển cầu, xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật và công lý / để dân chúng được sống an ninh và hòa bình.

3. Chung quanh chúng ta còn nhiều người giàu cũng như người nghèo, đang làm nô lệ tiền bạc, danh vọng và quyền thế / Nhờ lời thánh Martin chuyển cầu, xin cho họ được ơn khôn ngoan của Chúa để biết sống quảng đại và chia sẻ / theo gương bà góa trong Tin mừng hôm nay.

4. Bà góa trong Tin mừng hôm nay đã nêu gương quảng đại với Chúa và với tha nhân./ Nhờ lời thánh Martin chuyển cầu, xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta / dù túng thiếu cũng vẫn rộng rãi với Chúa và với mọi người.

Lạy Đức Giêsu, Chúa đánh giá mọi người theo sự thật trong lòng họ chứ không theo hình thức bề ngoài, xin giúp chúng con biết sống thành thật và quảng đại với Chúa cũng như với mọi người, để luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.