Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ

Xem Trâu tết Kỷ Sửu – trên đường hoa Nguyễn Huệ

Xem Slides : xin bấm tại đây

Ban biên tập chúng tôi vừa nhận được một Slides show gồm 14 hình chụp các chú trâu trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ
Trâu sặc sỡ

Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ

Trâu nhà giàu
Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ

Trâu rơm
Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ

Trâu đất

Bộ hình đường kèm với những lời chú giải khá lý thú. Cũng là trâu nhưng con thì bằng rơm, con bằng đất con thì bằng đồng. Cũng là trâu nhưng con mập con gầy con đi lạc con đoàn tụ.

Xin được giới thiệu để coi giải trí trong ba ngày xuân con trâu.

Xin cảm ơn độc giả Triệu Hưng và mong sự đóng góp bài của quý độc giả khác để trang web được thêm nhiều mầu sắc, phong phú.

Xem Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ
Trâu đoàn tụ