Vũ Khúc : Hồ Trên Núi

 
HỒ TRÊN NÚI của Phó Đức Phương
Ca đoàn Anbêtô – Ngày 8-12-2008
 
 
 
The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">wimJawSkW1w</span> is invalid.  
 
 

Núi ơ núi … Thuyền ơ thuyền
Mây ơ mây … Nước ơ nước

Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập ? Ai phá núi ? Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc ối a
Khoan nhạt mái chèo hừ là
Khoan nhặt mái chèo ối a

Nhìn bóng chiều in ngấn nước ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng – Nghe tiếng suối – xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về mà bến mới ôi a
Cá nặng lưới đầy hừ là
Cá nặng lưới đầy ối a

Núi ơ núi … Thuyền ơ thuyền
Mây ơ mây … Nước ơ nước