Videos: Đức Thánh Cha viếng thăm Pê-ru

 

Thực hiện: Vietcatholic

https://www.youtube.com/watch?v=e0AknE9IbFw