Clips nhạc: Lòng Chúa Thương Xót

 

Video Thánh nhạc: Lòng Chúa Thương Xót

 

1. Nhạc và Lời: Viễn Xứ;

Hòa âm: Quang Phúc;

Trình bày: ca sĩ Kim Thúy

 

 

2. Nhạc và Lời: Lm Giuse Vũ Đức Hiệp;

Trình bày: Thùy Loan

 

 

(vietcatholic)