Video: Thánh lễ Tạ ơn của Tu Xá Thánh Luis Bertran ngày 09.10.2020

 

(nguồn: giáo phận Kontum)

Video: Thánh lễ Tạ ơn của Tu Xá Thánh Luis Bertran ngày 09.10.2020