Video: Thánh lễ làm phép nhà thờ Mai Khôi

 

Video: Thánh lễ làm phép nhà thờ Mai Khôi

 

Video: Thánh lễ làm phép nhà thờ Mai KhôiChiều ngày 24.11.2012, cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giuse Ngô Sĩ Đình, OP chủ sự Thánh lễ làm phép Thánh đường giáo xứ Mai Khôi.

Sau khoảng 3 tháng sửa chữa, tôn tạo, Thánh đường đã được mang một “chiếc áo” mới để tiếp tục sứ vụ tôn vinh Thiên Chúa.

Với tình hiệp thông với Tu viện, giáo xứ Mai Khôi, đặc biệt với cha Bề trên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP người đã và mãi là “người nhà” của cộng đoàn giáo xứ Đaminh Ba Chuông, chúng ta cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân này.