Video : TGM Girelli tại Giáo xứ Đaminh

 

Video : TGM Girelli tại Giáo xứ Đaminh

+ Mời đọc bản tin
+ Clips hình ảnh chuyến thăm

Như đã loan tin nhân chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Sài Gòn, sáng thứ ba 04.10.2011, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh không thường trực tại Việt Nam đã đến thăm Tỉnh Dòng và Giáo xứ Đaminh. Chúng tôi vừa  nhận được đoạn video do Ban truyền thông Giáo phận thực hiện, xin được gửi đến cộng đoàn.

 

  The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">oW3OFXTkSG0</span> is invalid.

 

 

Video : TGM Girelli tại Giáo xứ Đaminh