Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Video: Tại sao lại gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa?

Video: Tại sao lại gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa?