Home / Hình Ảnh / Video: Lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Video: Lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

 

Video: Tôn vinh Đức Mẹ Fatima

13.05.2014

 

Đã thành truyền thống, cứ đến ngày 13.05, con cái Mẹ từ khắp nơi lại tuôn đổ về giáo xứ Đa Minh Ba Chuông kỷ niệm Đức Mẹ hiện ta lần thứ nhất tại Fatima ngày 13.05.1917.

Ngày 13.05.2014, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức thánh lễ trọng thể Tôn Vinh Mẹ và cầu bình an cho mỗi người, mỗi gia đình và cho dân tộc Việt Nam.