Video : Lễ Dâng Tình Yêu

 

 

Clips : Lễ Dâng Tình Yêu

Nhạc phẩm : Lễ Dâng Tình Yêu
Tác giả : Lm Đào Trung
Thể hiện : Hợp Ca

Chương trình “Ân tình cảm tạ”
Giáo xứ Đaminh Ba chuông – ngày 29.10.2011+ Lễ Dâng Tình Yêu (pdf)


Video : Lễ Dâng Tình Yêu