Video: Bốc thăm môn bóng đá mừng Bổn mạng 2015

GIÁO XỨ ĐAMINH- BA CHUÔNG

DANH SÁCH THAM GIA HỘI THAO

MỪNG KÍNH THÁNH ĐAMINH- BỔN MẠNG GIÁO XỨ

MÔN : BÓNG ĐÁ

  • Thời gian : bắt đầu lúc 19g00
  • Ngày thi đấu : 31 / 7 và 01 / 8 / 2015
TT Đoàn thể BẢNG A BẢNG B
01 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể X  
02 Lễ Sinh X  
03 CĐ Thiên Thanh   X
04 Ban Tông Đồ X  
05 Sinh Vien Đa Minh   X
06 Tu Viện Albertô   X
07 Chủng Viện Kontum X  
08 CĐ Gới Trẻ   X

Tổng kết danh sách này gồm có 08 đơn vị đăng ký thi đấu.

Gx. Thánh Đaminh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BAN TỔ CHỨC

https://www.youtube.com/watch?v=J12OjZvwEag&feature=youtu.be

Video: Bốc thăm môn bóng đá mừng Bổn mạng 2015

Video: Bốc thăm môn bóng đá mừng Bổn mạng 2015