Video: Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Martino, Hố Nai

 

Ngày 19.3.2016, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành và Thánh Lễ tạ ơn tại Trung tâm Mục vụ Martino, Hố Nai.

Tổng quan, khối nhà đa năng với 130 phòng ở, phòng họp 300 ghế, căng tin,…. nằm trong khuôn viên rộng của Đền thánh Martino, TTMV Martino có thể đáp ứng các nhu cầu hội họp, tĩnh tâm,… cho các đơn vị có nhu cầu khác nhau về hội họp.

 

Video: Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Martino, Hố Nai