Video: Họp mặt đồng hương Tổng Giáo Phận Huế

 

Video: Họp mặt đồng hương Tổng Giáo Phận Huế

Tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông

Ngày 15.11.2014