Home / Thông tin / Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đoàn con cái mẹ thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông dắt dìu nhau nên kính viếng Mẹ tại Tà-Pao.

Xin giới thiệu với cộng đoàn video và một số hình ảnh của chuyến hành hương ý nghĩa này

Khởi đầu từ giáo xứ

Dâng hoa – nến trước linh đài Mẹ

Suy niệm kinh Mân Côi

Thánh lễ

Xem thêm hình