Videos giảng lễ Chúa Nhật và lễ trọng

 

Videos giảng lễ Chúa Nhật và lễ trọngNhằm giới thiệu Lời Chúa qua các bài giảng lễ với hình thức mới : nghe – nhìn, BBT lần lượt giới thiệu với quý ông bà và anh chị em video Giảng lễ các lễ 19g00 Chúa nhật hàng tuần.

Chương trình bắt đầu từ giữa tháng 05.2013. Hy vọng, video Bài giảng ngày một hoàn thiện hơn để phục vụ Lời Chúa được tốt hơn.

Năm A

Mùa Vọng, Giáng Sinh

Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01a
+ Mùa Chay 02 a
+ Mùa Chay 03 a
+ Mùa Chay  04 a
+ Mùa Chay  05 a      
+ Lễ Lá năm 2017
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh

Mùa Thường Niên Năm A

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 10
+ Thường niên 11 b
+ Thường niên 12 a
+ Thường niên 13 a
+ Thường niên 14 a
+ Thường niên 15 a
+ Thường niên 16 a
+ Thường niên 17 a
+ Thường niên 18 a
+ Thường niên 19 a
+ Thường niên 20 a
+ Thường niên 21 a
+
Thường niên 22 a
+ Thường niên 23 a
+ Thường niên 24 a
+ Thường niên 25 a
+ Thường niên 26 a

+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường nên 27 a
+ Thường niên 28 a
+ Thường niên 29 a
+ Thường niên 30 a
+ Thường niên 31 a
+ Thường niên 32 a
+ Thường niên 34 a

Các Lễ đặc biệt

+ Bế mạc Tỉnh hội 2019

+ Lễ Thánh Martin

+ Lễ cầu hồn

+ Tĩnh tâm lễ thánh Martin

+ Đức Mẹ Mân Côi

+ Các lễ Fatima

+ Tĩnh tâm Mùa Chay

+ Tĩnh tâm mùa Vọng

+ Khai giảng Sedes Sapientiae

+ Các thánh TĐ Việt Nam

+ Các thánh tử đạo Hải Dương

+ Lễ Thánh Đa Minh

+ Lễ hiển dung

+ Lễ thánh Phê-rô và Phao-lô

+ Tĩnh tâm  Đa Minh

+ Lễ Truyền tin

Năm B

Mùa Vọng, Giáng Sinh

Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01b
+ Mùa Chay 2 b
+ Mùa Chay 3b
+ Mùa Chay 4b
+ Mùa Chay 5 b
+ Lễ Lá năm 2015
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Vọng PS

Mùa Thường Niên Năm B

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 07
+ Thường niên 13 b
+ Thường niên 14 b
+ Thường niên 15 b
+ Thường niên 16 b
+ Thường niên 17 b
+ Thường niên 18 b+ Thường niên 19 b
+ Thường niên 20 b
+ Thường niên 21 b
+ Thường niên 22 b
+ Thường niên 23 b

+ Thường niên 24 b
+ Thường niên 25 b
+ Thường niên 26 b
+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28 b
+ Thường niên 29 b
+ Thường niên 30 b

+ Thường niên 31 b
+ Thường niên 32 b
+ Thường niên 34b

Các Lễ đặc biệt

 

+ Kim – Ngọc khánh linh mục 9/6/2018

+ Khai mạc Năm Thánh Dòng

+ Lễ các thánh TĐ Hải Dương

+ Lễ Thánh Martin

+ Đức Mẹ Sầu Bi (15.9)
+ 10 năm cung hiến Thánh đường

+ Cha Chỉnh nhận chức bề trên

+ Tĩnh tâm mùa Vọng 010203 (C.  Đạo)

+ Sinh nhật Gioan B 2018

+ Các thánh Tử đạo Việt Nam

+ Lễ cầu hồn

+ Lễ Các Thánh

+ Mẹ Fatima 13.10.2015

+ Lễ Mẹ Về Trời 15.8

+ Tĩnh tâm Đa Minh 2021

+ Lễ thánh Phêrô Phaolô

+ Lễ An táng cha Thụy, 25.6.2021

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 0102 (C. Văn)

Năm 2015 – 2016 : Năm C

Mùa Vọng, Giáng Sinh

Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01 c
+ Mùa Chay 2 c
+ Mùa Chay 3c
+ Mùa Chay 4c
+ Mùa Chay 5 c      
+ Lễ Lá năm 2016
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh

 Mùa Thường Niên Năm C 2016

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 13 c
+ Thường niên 14 c
+ Thường niên 15 c
+ Thường niên 16 c
+ Thường niên 17 c
+ Thường niên 18 c
+ Thường niên 19 c
+ Thường niên 20 c
+ Thường niên 21 c
+
Thường niên 22 c
+ Thường niên 23 c
+ Thường niên 24 c
+ Thường niên 25 c
+ Thường niên 26 c

+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28 c
+ Thường niên 29 c
+ Thường niên 30 c
+ Thường niên 31 c
+ Thường niên 32 c
+ Thường niên 33 c
+ Thường niên 34 c

Các Lễ đặc biệt

+ Đức Mẹ Fatima 13.10

+ Bổn mạng Tỉnh Dòng

+ Đức Mẹ Lên Trời

+ Đức Mẹ Fatima 13.5

+ Đức Mẹ Lộ Đức

+ Thánh tử đạo Vệt Nam

+ Lễ thánh Martinô

+ Cung hiến thánh đường

+ Đại lễ thánh Đa Minh

+ Tĩnh tâm mừng thánh Đa Minh

+ Lễ Truyền Tin

Năm 2013 – 2014 : Năm A

 Mùa Thường Niên

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 02 a
+ Thường niên 03 a
+ Thường niên 04
+ Thường niên 05 a
+ Thường niên 06 a
+ Thường niên 07 a
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 10 a
+ Thường niên 11 a
+ Thường niên 12 a
+ Thường niên 13 a
+ Thường niên 14 a
+ Thường niên 15 a
+ Thường niên 16 a
+ Thường niên 17 a
+ Thường niên 18 a
+ Thường niên 20 a
+ Thường niên 21 a
+
Thường niên 22 a
+ Thường niên 23 a
+ Thường niên 24 a
+ Thường niên 25 a
+ Thường niên 26 a
+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28 a
+ Thường niên 29 a
+ Thường niên 30 a
+ Thường niên 32 a
+ Thường niên 34 a
Mùa Vọng, Giáng Sinh

+ Mùa Vọng 01 A

+ Mùa Vọng 02 A

+ Mùa Vọng 03 A

+ Mùa Vọng 04 A

+ Giáng Sinh 2013

+ Thánh Gia Thất
+ Chúa Hiển Linh

+ Chúa chịu phép rửa A

Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay  1 A
+ Mùa Chay 2 A
+ Mùa Chay 3 A
+ Mùa Chay 4 A
+ Mùa Chay 5 A         
+ Lễ Lá năm A
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1 A
+ Phục sinh 2 A
+ Phục sinh 3 A
+ Phục sinh 4 A
+ Phục sinh 5 A
+ Phục sinh 6 A
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Các Lễ đặc biệt

+ Bổn mạng HĐMV(C. Hòa)
+ Lễ Giao Thừa (Thiếu Nhi)
+ Tĩnh tâm Thánh Martinô N1, N2 N3
+ Lễ Tân Niên (mùng 1 tết)

Năm 2013 : Năm C

Năm 2013 – năm C
Chúa nhật thường niên
 
+ Thường niên 10 c                   + Thường niên 11 c           + Thường niên 13 c  
+ Thường niên 14 c                   + Thường niên 15 c           +  Thường niên 16 c
+ Thường niên 17 c                   + Thường niên 18 c           + Thường niên 19 c  
+ Thường niên 20 c                   + Thường niên 21 c           + Thường niên 22 c
+ Thường niên 23 c                   + Thường niên 24 c           + Thường niên 25 c
+ Thường niên 26 c                   + Thường niên 28 c           + Thường niên 30 c
+ Thường niên 32 c                   + Thường niên 34 c
 
Các lễ đặc biệt
 
+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi            + Fatima 13.5.2011             + Fatima 12.10.2013
+ Lễ Thánh Martinô (03.11)    + Các Thánh TĐVN