Video: ĐGH chủ sự nghi thức Lễ Tro năm 2019

 

Video: ĐGH chủ sự nghi thức Lễ Tro năm 2019Sau bài giảng, ĐHY Jozef Tomko, 95 tuổi người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu ĐTC, trước khi ngài bỏ tro cho các Hồng y và một số tín hữu, trong khi 12 LM Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. (nguồn tin: radiovatican)

 

Video: ĐGH chủ sự nghi thức Lễ Tro năm 2019