Video clips hiến máu cứu người 2010 – 2013

 

Video clips hiến máu cứu người 2010 – 2013

 

Video clips hiến máu cứu người 2010 - 2013Ngày mai, 03.08. 2014, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông tổ chức ngày hiến máu nhân đạo. Đây là việc làm rất thiết thực nhân ngày mừng kính Thánh Bổn Mạng Đa Minh.

Mowfi cộng đoàn nhìn lại những hình ảnh quý báu đã diễn ra nhiều năm qua theo thứ tự mới trên, cũ dưới.

 

Video năm 2013

 

Clip 2012

 

 

Clip năm 2011

 

Clip năm 2010