Home / Hiệp Thông / Video: Cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình

Video: Cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình

 

Video: Cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình

22.5.2014

 

 

Lời nguyện nhập lễ
Quý cha đồng tế

Công bố Phúc Âm


Quý tu sĩ tham dự Thánh lễ