Video: Bộ Giáo Lý Đức Tin tuyên bố Đức Cha Phụ Tá Houston bị cáo gian

 

(nguồn: vietcatholic)

https://www.youtube.com/watch?v=SRYD4IZXa-k