Video: Bốn tuổi chơi piano giỏi

 

 

Video: Bốn tuổi chơi piano giỏi

 

Video: Bốn tuổi chơi piano giỏiBé trai 4 tuổi chơi piano rất hay. Em đã làm được điều mà ít người lớn làm được. Quả thực tài không đợi tuổi. Có lẽ video do cha mẹ em thực hiện và phổ biến. Chất lượng video không tốt lắm.

Xin giới thiệu với cộng đoàn.