Vào thành với Chúa

Vào thành với Chúa

Chúa nhật lễ Lá 29.03.2015

Vào thành với ChúaLễ Lá bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của năm Phụng vụ kính nhớ việc Chúa Giêsu long trọng vào Thành Giêrusalem và cuộc Khổ Nạn của Chúa – mở đầu Tuần Thánh.

Hiệp thông cùng Hội thánh tưởng niệm biến cố Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua của Người, hôm nay, Chúa nhật lễ Lá, Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã cử hành nghi thức làm phép lá trong các Thánh lễ. Đặc biệt trong Thánh lễ lúc 6g15 là cuộc rước lá trọng thể tượng trưng cho dân thành Giêrusalem năm xưa đón Chúa vào thành. Thánh lễ do cha Quản đốc Giuse Lưu Công Chỉnh chủ tế cùng đồng tế có quý cha trong Tu viện.

Vào thành với Chúa

Dẫn vào Thánh lễ, cha Giuse chia sẻ: Chúa nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm dân Do Thái nghênh đón Đức Giêsu Kitô vào Thành Thánh Giêrusalem, rồi chỉ không lâu sau đó chính họ lại là những người đóng đinh Chúa trên thập giá… Xin Chúa ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ với Chúa đã chịu chết trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người.

Sau khi công bố Tin Mừng, cha chủ tế làm phép lá, cộng đoàn trên tay cầm nhành lá cùng ca đoàn cất tiếng ca đón đoàn rước bước vào Thánh Đường, hiệp dâng thánh lễ hôm còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, Ban Tông đồ và các hội đoàn.

Vào thành với Chúa

Sau Bài Thương khó, cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn chiều kích của sự đau khổ và vinh quang là hai chiều kích luôn song đôi với nhau. Sống trên đời là đối đầu với đau khổ, qua đau khổ sẽ dẫn đến vinh quang. Lễ Lá đưa chúng ta vào sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chấp nhận bằng lòng vác Thập Giá mình và theo chân Chúa Giêsu, như thế là chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng với Người, noi gương Người vác Thập giá không chỉ đi trong than khóc, mà là đi trong hy vọng. Vì với Chúa Giêsu, Thập Giá và cuộc sống vinh quang không thể tách rời nhau, với Chúa Giêsu, đau khổ và sự chết không đẩy con người vào đường cùng, mà là dẫn đưa con người đến vinh quang của ngày sống lại hiển vinh.

Vào thành với Chúa

Trong Tuần Thánh này, chúng ta sẽ có thời gian, cơ hội đi lại những chặng đường trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, một cuộc khổ nạn của tình yêu, tình yêu tột cùng mà chính Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta.

Vào thành với Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hăng hái bước vào Tuần Thánh, không phải chỉ bằng việc tham dự đầy đủ các lễ nghi, nhưng còn bằng việc thông phần vào những khổ đau của Chúa, để chúng con học được bài học yêu thương và vâng phục mà đem ra thực hành suốt cả đời. Xin cho mỗi người chúng con luôn tỉnh thức trước sự dữ, luôn có một niềm tín thác vào tình yêu vô biên của Chúa.

Và, xin Chúa cho chúng con ý thức rằng, Chúa luôn cần chúng con trong chương trình cứu độ của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường phục vụ, cống hiến và biết hy sinh vô điều kiện. Bởi vì mọi sự chúng con có được đều là của Chúa. Amen. 

PTH – Ban Truyền Thông