Home / Thông tin / Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

+ Hình ảnh: Dom Đích

1. Lễ 5g00: Tại thánh đường giáo xứ

2. Lễ 6g00: tại Nhà chờ Phục Sinh


Xem thêm hình ảnh