Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

 

Hướng tới ngày mừng lễ Thánh Đa Minh, Bổn mạng giáo xứ, giáo xứ đã khai mạc giải bóng đá vào lúc 6g30 thứ Hai ngày 27.7.2020. Dưới đây là một số hình ảnh BTT đã ghi được:

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020

Vài hình ảnh giải bóng đá mừng Bổn mạng Đa Minh năm 2020