Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Uỷ ban Phụng tự: Thông cáo về Lễ Tro và ăn chay kiêng thịt

Uỷ ban Phụng tự: Thông cáo về Lễ Tro và ăn chay kiêng thịt