Home / Thông tin / Tuyên bố của Đức TGM Nguyễn Văn Tốt về vụ khủng bố tại Sri Lanka

Tuyên bố của Đức TGM Nguyễn Văn Tốt về vụ khủng bố tại Sri Lanka

 

(nguồn tin: Radiovatican)