Home / Giáo Dục - Gia Đình / Tưởng niệm Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (24.6.2006)

Tưởng niệm Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (24.6.2006)