Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Thứ Sáu Tuần Thánh 2014

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Lúc 20h ngày 18/4/2014 tại thánh đường Đa Minh, giáo xứ đã long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa, do Cha Micae bề trên chánh xứ làm chủ sự, quý cha trong tu viện, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân chúa tham dự rất đông đảo.

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Sau hồi trống, cha chủ sự và các tông đồ tiến về gian cung thánh cùng phủ phục dưới bàn thờ: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay cha, xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan diệu hiền, xin cứu sống tôi theo lượng từ bi của Chúa.”

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Trong bài chia sẻ, cha Giuse Trần Văn Việt đã giúp cộng đoàn nhìn về cái chết của Chúa, một cái chết mà Chúa đã tự đón nhận để mang lại ơn cứu độ chúng ta. Như Chúa nói: “Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng tôi đã hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên của tôi”.

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Ngài xuống thế gian sống như người trần thế, tự nguyện đi vào con đường tử nạn, mang đến cho ta sự xám hối, đau đớn đến giọt nước cuối cùng. Mỗi năm vào mùa phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta suy ngắm về cuộc thương khó của Chúa, Đức Ki-tô chịu đóng đinh, đi vào cái chết, mở ra một thong điệp ơn cứu độ của cây thập giá, mở ra sự sống mới, một niềm hy vọng đích thực và sống hết lòng với niềm tin đó.

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Sau phần phục vụ lời Chúa là phần suy tôn Thánh giá, đại diện quý Cha, quý tu sĩ các ông tông đồ và Hội đồng mục vụ lên hôn Thánh giá.

“Thập giá Đức Ki-tô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Ki-tô, đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài từ khổ giá tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.”

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Xem thêm hình ảnh

Lạy Chúa, xin Ngài luôn luôn bên con, nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, xin cho chúng con biết yêu và đón nhận thánh giá Chúa gởi đến. Amen.

TERESA