Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm

 

Tu viện tĩnh tâm năm

 

Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm nămKể từ thứ Hai (01.07.2013) đến thứ Bảy (06.07.2013), quý cha quý thày trong Tu viện sẽ tĩnh tâm theo định kỳ hằng năm.

Vậy xin thông báo cùng quý khách và cộng đoàn giáo xứ về một số thay đổi:

1. Buổi Sáng: Chỉ có 1 Thánh lễ vào lúc 05g30.

2. Buổi Chiều: Thánh lễ 17g30.

3. Giải tội: Chiều thứ Bảy 17g00.

4. Văn phòng giáo xứ: Vẫn làm việc bình thường.

5. Rửa tội trẻ em: 8g00 sáng thứ Bảy, 06.07.

6. Các lớp giáo lý Tân tòng + Hôn nhân: Nghỉ học trong tuần lễ này.

7. Xin miễn tiếp khách, miễn liên hệ công tác trong tuần lễ này, trừ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho quý cha, quý thày bước vào tuần tĩnh tâm sốt sắng, nhận được nhiều ơn Chúa để tiếp tục dấn thân cho Chúa và Giáo hội.

Ngày 29 tháng 06 năm 2013
Bề trên Chánh xứ
Micae Nguyễn Văn Bắc, OP.

 

Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm

Tĩnh tâm năm 2012 – Click để xem hình lớn