TTMV: Chương trình giáo lý năm 2013

 
Trung tâm Mục vụ Đaminh Ba Chuông
190 Lê Văn Sĩ, P.10, Phú Nhuận
Website: mucvudaminh.org

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

NĂM 2013

 

Trung tâm mục vụ giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông xin thông tin chương trình học của các lớp giáo lý trong năm 2013.

1. Cao Đẳng Thần Học (Sedes Sapientiae) (học buổi sáng)

2. Lớp Giáo Lý Dự Tòng (học buổi tối)

3. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân (học buổi tối)

4. Lớp Thần Học Giáo Dân (TH Vinh Sơn Liêm) (học buổi tối)

Anh chị em có nhu cầu muốn tham dự các lớp học trên,
xin liên hệ với văn phòng Trung tâm Mục vụ.

Hân Hạnh được đón tiếp anh chị em !

LM. Bênêđictô Vương Thuật, O.P.

Giám Đốc Trung Tâm

 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG: HỌC THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU T 19h00 đến 20h30

Khai Giảng

Thánh Lễ Lãnh Nhận Các Bí Tích

Haïn Choùt Ghi Danh

07/01/2013

11/05/2013

06/01/2013

06/03/2013

01/06/2013

05/03/2013

06/05/2013

03/08/2013

05/05/2013

03/07/2013

28/09/2013

02/07/2013

11/09/2013

30/11/2013

10/09/2013

06/11/2013

18/01/2014

05/11/2013

* Có giảng dạy bằng tiếng Anh cho người nước ngoài

GIÁO LÝ HÔN NHÂN: HỌC THỨ BA THỨ NĂM VÀ THỨ BẢY

T 19h00 đến 20h30    

 

Khai Giảng

Bế Giảng

Hạn Chót Ghi Danh

15/01/2013

16/03/2013

14/03/2013

18/04/2013

15/06/2013

17/04/2013

18/07/2013

14/09/2013

17/07/2013

14/10/2013

9/12/2013

13 / 10/2013

12/11/2013
 19/12/2013  12/11/2013

* Có giảng dạy bằng tiếng Anh cho người nước ngoài

 

CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN

CÁC TỐI THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU; T 19h00 đến 20h30

KHÓA V:  Tngày 17/04/2013 đến ngày 31/05/2013

 

Ngày

Môn học

Giảng viên

Thứ Tư – Th Sáu

LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM

Lm. Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, O.P.

KHÓA VI        Tngày 05/06/2013 đến ngày 06/09/2013

 

Ngày

Môn Học

Giảng Viên

Thứ Tư

CÁC THƯ THÁNH PHAOLÔ

Lm. Bênêđictô Vương Thuật, O.P.

Thứ Sáu

HỌC THUYẾT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỀ XÃ HỘI

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, O.P.

KHÓA VII       Tngày 16/10/2013 đến ngày 22/01/2014

 

Ngày

Môn học

Giảng Viên

Thứ Tư

KITÔ HỌC

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Thứ Sáu

THẦN HỌC VỀ HỘI NHẬP VĂN HÓA

Lm. Vinh Sơn Máctinô Phạm Đình Chiến, O.P.