Home / Thông tin / Trực tuyến: Giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng tại Cuba

Trực tuyến: Giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng tại Cuba

Giờ Kinh Chiều diễn ra lúc 17g15 (giờ Habana) tại nhà thờ Chính tòa Habana