Home / Thông tin / Trực tiếp: Thánh lễ và Nghi thức cung nghinh Đức Mẹ 13.5.2019

Trực tiếp: Thánh lễ và Nghi thức cung nghinh Đức Mẹ 13.5.2019

 

Thánh lễ Tôn vinh Mẹ

Nghi thức Tôn vinh Mẹ