Home / Thông tin / Trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta

Trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta