Trực tiếp: Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Hội Dòng Đa Minh 2019

 

Thánh lễ bắt đầu lúc 7g00 ngày 09.7.2019