Trực tiếp: Đức Giáo Hoàng nói với Giới Trẻ Á Châu

 

Trực tiếp: Đức Giáo Hoàng nói với Giới Trẻ Á Châu

 

Đức Giáo Hoàng có buổi nói chuyện với Giới trẻ Á Châu chiều ngày 15.8.2014. Buổi nói chuyện bắt đầu lúc 6g00  chiều, giờ Seun.

 

The YouTube ID of FjQUirErPvo&list is invalid.