Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh

 

Thứ năm tuần thánh 2010

Trong biển Tình Yêu : Kỷ niệm Chúa lập bí tích Thánh Thể


Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh

 

Cùng với toàn thể giáo hội, giáo xứ Đaminh bước vào Tam nhật Vượt qua để tưởng niệm biến cố vĩ đại có một không hai trong lịch sử loài người, biến cố Đức Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh hiển.

Trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, cộng đoàn được sống lại khung cảnh bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Trong bối cảnh kỷ niệm lễ vượt qua của Dân Do thái, Đức Giêsu đã trở thành Chiên vượt qua mới, đã lập bí tích Thánh Thểvà bí tích Truyền chức, và đã để lại mẫu gương phụv vụ sáng ngời qua việc rửa chân cho các môn đệ.

 Như mọi năm, giáo xứ có hai thánh lễ.

Thánh lễ 18 giờ

Thánh lễ dành riêng cho Đoàn thiếu nhi, với sự tham dự của các phụ huynh, các anh chị phụ trách và đông đảo tín hữu. Thánh lễ do cha Đặc trách thiếu nhi chủ tế, cùng với hai cha từng phụ trách thiếu nhi giáo xứ. Mười hai tông đồ được chọn từ đoàn với nhiều lứa tuổi khác nhau, và được hóa trang theo y phục Do Thái.


Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh


Trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh, ngày cả các tông đồ từng được Chúa yêu thương như thế vẫn chưa chắc an toàn, vì có kẻ sẽ phản bội, có kẻ sẽ chối thấy… Do đó, mỗi người phải cố gắng trở thành những môn đệ đích thực, họa lại chân dung yêu thương tận hiến của Thày Chí Thánh.


Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh


Thánh lễ 20 giờ

Thánh lễ chung của cộng đoàn do cha Bề trên chánh xứ cùng đồng tế với các cha trong tu viện. Mười hai tông đồ được chọn từ bốn giáo họ hôm nay mặc y phục dân tộc, trang trọng với khăn đống áo dài.

Trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh và giải thích tình yêu “đến cùng” của Thày Giêsu. Đó là tình yêu phục vụ, tình yêu hiến thân, tình yêu hiệp thông và tình yêu khai mở chân trời yêu thương mới trong cộng đoàn những người tin.


Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh

Kết thúc thánh lễ theo phụng vụ của giáo hội, đoàn đồng tế, các tu sĩ, ban tông đồ, ban giúp lễ và đoàn tung hoa … đã cung nghinh Thánh Thể đến nhà tạm, trong bầu khí nghiêm trang sốt sáng của cộng đoàn.

Xin tạ ơn mối tình yêu đầy sáng tạo của vị Tôn Sư, đã quì xuống rửa chân cho các môn sinh mình. Xin tạ ơn biển tình yêu hải hà của vị Mục Tử nhân lành, đã tự nguyện hiến dâng chính mạng sống cho đoàn chiên yêu dấu. Xin tạ ơn nguồn Tình Yêu tuyệt đối của Ngôi Hai Thiên Chúa, đã thiết lập bí tích Thánh Thể, để tiếp tục hiện diện giữa lòng nhân thế, và tự hiến làm lương thực nuôi sống nhân trần.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con
Biết đắm mình trong Tình Yêu bao la của Chúa,
Được nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Ngài,
Biết kết hiệp đời mình với Chúa,
và biết noi theo mẫu gương ngời sáng của Ngài
biết yêu thương nhau và sẵn sàng rửa chân cho nhau.


Trong biển Tình Yêu : thứ năm tuần thánh