Trâu, Cọp và Trí khôn con người

Trâu, Cọp và Trí khôn con người

Trong lễ giao thừa cha Giám tỉnh có kể câu chuyện Trâu Cọp và Trí khôn con người. Xin được dăng nguyên văn chuyện cổ tích trên cho ai chưa đọc hay đọc lâu nên đã quên

Ngày xửa ngày xưa, người ta khi dắt trâu ra ruộng thường lấy giây buộc vào sừng trâu mà kéo đi.

Một hôm, có con chim đậu ở bụi cây, thấy người nông dân dẫn trâu đi như vậy, bèn hỏi: “Sao ông không thọc lỗ ở mũi trâu mà dắt đi ?”. Người kia bèn buộc con trâu vào gốc cây, đâm thủng mũi trâu, xỏ dây dắt đi. Sau đó có nhiều người bắt chước theo.

Trâu, Cọp và Trí khôn con người

Một hôm, sau buổi cày, trong lúc người chủ nghĩ ngơi đi uống nước, con trâu đang ăn cỏ, thì có một con cọp đến hỏi trâu rằng: “Này trâu, sao mày to xác như vậy mà lại để cho một thằng người bé nhỏ xỏ mũi kéo, đánh đập, mà mày cứ chịu lép vế”. Trâu trả lời cọp : “Tuy người bé nhỏ, nhưng nó có trí khôn to lớn”.

Vừa lúc ấy, người đi cày trở lại. Cọp bèn chận hỏi: “Nghe trâu nói là người tuy bé nhỏ nhưng có trí khôn. Vậy trí khôn đâu, cho ta xem với”. Người đi cầy bình tĩnh đáp: “Trí khôn tôi để ở nhà”.

Cọp tò mò ra lệnh : “Hãy về nhà lấy trí khôn cho ta xem”. Người nông dân thảnh nhiên trả lời: “Ðược chứ ! Nhưng e rằng trong lúc tôi vắng mặt, thì ông cọp ăn mất trâu của tôi đi. Vậy, cọp có bằng lòng cho tôi trói lại đã, rồi tôi về nhà lấy trí khôn cho mà xem?”. Cọp bằng lòng.

Người đi cầy bèn lấy giây thừng, cột cọp thật kỹ vào gốc cây. Rồi ông lấy một chiếc gậy to đánh vào đầu cọp nói rằng : “Trí khôn của tao đây này”.

Trâu thấy vậy, cười ngã nghiêng, dập hàm vào đất, gãy cả hàm răng trên.

Do đó, loài trâu sau này không còn hàm răng trên nữa, vì đã cười cọp. Còn loài cọp thì bị rằn rện, lông có những vết sọc đen trên mình là dấu tích bị loài người đánh.

Trâu, Cọp và Trí khôn con người