TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể
Thứ Sáu Tuần Thánh 2013

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Lúc 6g30, ngày thứ Sáu 29/03/2013, nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được cử hành. Các em Thiếu nhi và Phụ huynh đã đến từ sớm để chuẩn bị tâm hồn trước khi nghi thức bắt đầu. Mọi người cùng nhau tham dự đủ 3 phần của nghi thức gồm có tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, Tôn kính thánh giá, rước Mình Thánh Chúa.

 

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Đầu tiên mỗi chúng ta cùng suy niệm về ơn cứu độ của Chúa qua cuộc thương khó và nhìn về tương lai trong ánh sáng của cuộc Phục Sinh, đồng thời cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, cho mọi người trong nhân loại nhận biết và đón nhận ơn Cứu độ được thực hiện nơi thánh giá của Chúa Kitô.

 

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Tiếp theo, mọi người tham dự nghi thức cùng với cha chủ tế kính thờ Thánh Giá là biểu tượng ơn cứu độ của chúng ta. Đây là cũng là phần chính yếu của Phụng vụ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay. Trong nghi thức, cha chủ sự cùng quý thầy, quý sơ huấn giáo, 12 em Tông đồ Thiếu nhi, Ban Đại diện Phụ huynh xếp hàng để hôn kính Thánh giá.

 

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Nghi thức cuối cùng của buổi lễ là rước Mình Thánh Chúa. Đây là phần nghi thức để minh chứng việc chúng ta đang tham dự vào công cuộc cứu chuộc.

 

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Nghi thức thứ 6 tuần thánh đã kết thúc, mọi người ra về trong im lặng ra về. Để qua nghi thức hôm nay chúng ta cùng chuẩn bị cho thánh lễ Vọng Phục Sinh thứ Bảy Tuần Thánh.

ĐTNTT

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

TNTT: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa